logoEST FIN
kaubiku rent Limusiini Rent

NANOAINED
NANOAINED- on ained, mille imeväikeste osakeste ja nende pealekandmisel tekkivate kihtide paksusi mõõdetakse nanomeetrites. 1 nanomeeter on ühik, mis on miljondik millimeetrit, ehk siis nanomeeter on millimeetrist umbes sama palju kordi väiksem, kui keskmine arbuus maakerast.

Peale sellist võrdlust saab ilmselt igaüks aru, et tegemist on imeväikeste osakestega. Need osakesed moodustavad pinna katmisel kihi, millel tavainimese arusaama kohaselt praktiliselt puudub paksus ja seda ei ole näha. Samas on nanoainete puhul tegemist ainetega, mille käitumist on võimalik nö „ette programmeerida“, mistõttu osakestele on omane iseeneslik korrastumisvõime. Samuti on nanoainetele iseloomulik see, et puudub erinevus osakeste mõõtmetes.

Tänu sellele suudavad osakesed „omaalgatuslikult“ moodustada veatu kaitsekihi kaetavale pinnale, paiknedes tihedalt külg-külje kõrval ja samas hoides igaüks omakorda kinni aluskihist. Tänu väikestele ja samas võrdsetele osakeste mõõtmetele ja tihedale paiknemisele moodustub tänapäeva mõistes ideaalile läheneva siledusega, stabiilne ja aluspinna külge kleepuvalt kinnitunud pinnakiht.

Saadud pinnakiht on oma olemuselt väga püsiv ja samas, mis lõpp tarbijale kõige tähtsam, on ta väga heade vedelikke ja tahket mustust hülgavate omadustega.

Võrreldes tavaliste, vahadel baseeruvate pinnakattevahenditega, on nanoainetega katmisel tekkiv kaitsekiht püsiv erinevate kemikaalide suhtes. Teda ei kahjusta bensiinid, lahustid, happelised puhastusvahendid ega muu tavakasutuses olev keemia. Ainsaks võimaluseks teda pinnalt eemaldada on mehaaniline, abrasiivne nühkimine.

Nanoainetega katmine annab kokkuhoiu mitmes suunas:
- Kaetud pinnad ei määrdu nii kergesti, vesi ja veega koos ka mustus libisevad pindadelt maha.
- Nanoainetega kaetud pinna kaitsekiht on püsiv, seda ei ole vaja nii tihti uuendada, kui tavavahadega katmise korral.
- Seoses kaetud pinna vett ja mustust hülgava omadusega väheneb oluliselt pesemise vajadus.


Nanoaineid on võimalik kasutada praktiliselt kõikjal:
- autod, mootorrattad ja muud sõidukid
- kodune majapidamine
- veesõidukid (nii kere, kui tekiehitised)
- hoonete erinevad sise- ja välispinnad

Professionaalse tulemuse tagamiseks toodab meie koostööpartner spetsiaalselt erinevatele pindadele mõeldud aineid-
- sõidukite värvkattele ja velgedele
- terasele ja kroomile
- klaasile ja keraamikale
- plastikule ja sünteetikale
- nahale ja tekstiilile
- kivile ja puidule

Raskete tingimuste tarbeks on olemas mitmekomponendilised spetsiaalained. Lisaks on olemas ained kergestisüttivate materjalide tulepüsivuse tõstmiseks

Kuna nanoainete kasutusvõimalusi ja –valdkondi on põhimõtteliselt piiramatult, siis ei jõua ega ole ka arukas kogu infot kodulehe koormamiseks üles riputada.

Alati on võimalik lisainfo saamiseks pöörduda meie esindajate poole, kes siis rõõmuga aitavad. Spetsiifiliste küsimuste korral anname personaalse vastuse, vajadusel on meile toeks ka valmistajatehase Nanoproofed spetsialistid.

Nanoproofed on üks maailma juhtivaim keemilisel nanotehnoloogial põhinevate uuenduslike toodete- NANOainete arendaja ja tootja. Ettevõte, mis on loodud spetsiaalselt nanotehnoloogia arendamiseks, kogu selleks vajamineva uurimiskeskuse ja laboritega.


nanoproofed® tooted koosnevad mikroskoopilise suurusega osakestest, mis sisaldavad tugevasti pealispinna ja teiste komponentidega nakkuvaid komponente nakkuvad, tagades lõpptulemusena vihma, lund ja mustust hülgava pinna. faas 1
Vahetult pealekandmise järel.


Kattekihti moodustavad osakesed nakkuvad klaasitaoliste komponentide abil, mis annavad pealiskihile vajaliku tugevuse. Need osakesed paigutuvad peale pinnale kandmist ümber, seda joonisel kujutatud korrapärasel viisil. (faas1-faas 3). faas 2
Lühikese aja jooksul algab osakeste paigutumisprotsess


Siduvad komponendid (oran˛id) paigutuvad alusmaterjali pealispinnale, niiskust ja mustust hülgavad komponendid (sinised) jäävad õhu kätte. Tänu sellisele “iseorganiseerumisele” tekib ultraõhuke, sile, klaasitaoline kiht. faas 3
Tahkunud olek. Protsess on lõppenud. Osakesed on saavutanud ideaalse, korrapärase paigutuse
© 2010 Kotka käsipesu salong